Lesní dráhy Kolštejn
Plávka dřeva v Jeseníkách
Úvod
Mapy
Co předcházelo
Vznik a provoz
Dráha Kolštejn
Dráha Františkov
Lesní cesty
Dráhy v Koutech
Dráha Bohdíkov
Odkazy
r e k l a m a
Archivace.
kvalitně.cz
Stolařství Holý
 Plávka dřeva 
   Palivového a milířového dříví plaveného říčkou Brannou a jejími přítoky se týkaly obvyklé náležitosti "volné plávky". V horních polohách se dřevo přemisťovalo zpravidla v zimě sáňkováním a bylo naskladněno pod hráz plavební klauzy, kde zůstávalo do doby než voda dosáhne stavu umožňujícího vytvoření potřebného proudu.
   Dole kusy zachytávalo dřevěné hrablo kolmé k proudnici, nebo byly nasměrovány do umělých nádrží spojených s říčkou kanály. Po odtoku vody se dříví srovnalo na břehu. Dále byla využívána formanská doprava, která se stala posledním stupněm dopravy dřeva.
   Cílem této suroviny byl především místní průmysl - doly v okolí Kolštejna a také železná huť v Alojzově u Rudy nad Moravou. Plávka postupně ustala v poslední čtvrtině 19. stol., kdy zanikly i Alojzovské železárny a důl poblíž Františkova (železný hamr zde zanikl již o něco dříve).
pozůstatky hráze plavební klauzy na Polomském potoce
   K vodní plávce byly využívány i další toky v širším okolí, některé stopy lze dosud nalézt i v údolích kudy procházely lesní železnice. Názvy těchto toků se ale změnily: dnešní Klepáčský potok býval nazýván Střední Branná, Polomský potok (taktéž Hučava) Šumivá Branná, přičemž Branná dříve zněla jako Borda. Ve své době byla ovšem obvyklejší německá jména Mittelbordbach a Rauschbordbach.
připravuje :   Jan Tomášek
[CNW:Counter]