Lesní dráhy ve světě
Úvod
Mapy
Co předcházelo
Vznik a provoz
Dráha Kolštejn
Dráha Františkov
Lesní cesty
Dráhy v Koutech
Dráha Bohdíkov
Odkazy
ČR
   Lesní dráhy na Branensku nebyly v Jeseníkách samy.
   S podobnou železnicí bychom se mohli setkat v Janovicích u Rýmařova,
   na stejném principu s týmiž podvozky Dolberg,
   jen s rozdílem v brzdách, zde používaných v původní podobě.
   Za pozornost stojí i úzkorozchodná lesní železnice (700 mm)
   v Nízkém Jeseníku na svazích Slunečné, která vedla do Dětřichova.
   První část této dráhy byla vystavěna v roce 1904 a sloužila až do roku 1968.
Dětřichov - Lichtenštejnská pila
Dřevařství a lesní železnice pod Slunečnou (album ba FCB)
   Na východě Moravy
   v Hostýnských vrších byla Olomouckým arcibiskupstvím zřízena
Rajnochovická lesní železnice
   Společného vlastníka s Kolštejnskými dráhami -Lichtenštejny
   - měla zase úzkorozchodka v lužních lesích u Břeclavi.
   Řada dalších lesních drážek sloužila i v jinde v Čechách a na Moravě.
   Spojovatelem byl úzký rozchod, uplatnění oplenových vozů, pohon se u jednotlivých
    tratí lišil buď využitím lokomotiv (parních, benzínových), nebo koňské síly.
Zrušené a zaniklé železnice v Čr
   Tyto dráhy však nikdy nedosahovaly takové délky jak tomu bylo třeba u jejich protejšků
    v Karpatech a nemohly jim konkurovat ani dobou, po kterou byli v provozu,
    mnohdy se jednalo pouze o dočasná zařízení..
   Takové drážky byly po lesních kalamitách zřízeny např. na Vysočině:
Úzkokolejka Najdek-Račín
Lesní železnice na Borkách
   Na kratší čas se dřevo sváželo po kolejích i v Brdech:
Kolvínka
   Ale i v Čechách by se našla nějaká delší dráha, třeba
Rečkovská lesní dráha
   měřila téměř 26 km.
   Na Šumavě, kde se stal symbolem dopravy dřeva Švarcenberský nebo Vchynicko - Tetovský kanál,
   byla poblíž Volar na počátku 20. stol. byla vybudována 13 km dlouhá
Lesní drážka z Arnoštova do Zbytin
    Na této trati se jezdilo až do roku 1963 a provoz na ní zajišťovaly tři parní lokomotivy.
Slovensko
   Protáhlá údolí Karpat se přímo nabízela pro budování lesních drah.
   Na severu Slovenska se můžeme nalézt skutečnou raritu - úvraťovou úzkorozchodku:
Historická lesní úvraťová železnice
Kysucko - oravská lesní železnice
   Ještě rozsáhlejší sítě lesních železnic se skrývají na středním Slovensku:
Čiernohronská železnice
Lesná železnica Vígľaš - Kyslinky
   Někde drážky mohly překvapit neobvyklým pohonem:
Lesní železnice Ľubochňa - Močidlá
Lesná železnica Veľké Leváre
   Další lesní železnice byly v provozu na západě i na východě země:
Lesní železnice v Záhoří
Lesní a průmyslová železnice ve Smolenicích
Lesná železnica Medzilaborce
Polsko, Ukrajina, Rumunsko
   V dalších karpatských zemích, zejména rumunské Transylvánii, která se stala tou pravou vlastí
   lesních lesních drah se provoz na těchto tratích udržoval velmi dlouho, často až do konce 20. stol.
   Je příznačné, že zánik železnic mnohde zapříčinil až nástup tržního hospodářství
   a co nestihlo ono, tak uspíšila příroda.
   Lesní železnice vycházely většinou z údolí významnějších toků od pily nebo trati
   normálněrozchodné železnice a jejich větve směřovaly podél přítoků do dalších údolí v povodí.
Lesní železnice v Karpatech
Usť-Čornská lesní dráha,
Lesní železnice Łupków..., Dráha do pohoří Caliman
Maďarsko
   Poněkud jiná situace je v zemi rovin - Maďarsku, kde se řada bývalých lesních drah
    dnes uplatňuje jako atrakce v turistickém ruchu.
Železniční zajímavosti Maďarska a Rumunska
Kouzlo lesních drah v Maďarsku přetrvává
Rusko
   Dosud provozovaná lesní železnice:
Úzkokolejná lesní železnice ve Vykse
Amerika
   V USA není pravidlem, co obvykle platilo v Evropě: lesní dráhy = úzký rozchod.
   Lesní železnice v Severní Americe měly oproti těm co známe u nás především tyto odlišnosti:
   1 - Provoz "převodových" parních lokomotiv, vymyšlených hlavně kvůli lesním dráhám.
Lokomotivy Shay na Georgetownloop RR
    2- Vyskytovaly se velmi exoticky vyhlížející dočasné tratě s "kolejnicemi" z kmenů těžených stromů,
    po nich jezdily vozy a lokomotivy s širokými koly s oboustrannými okolky (profil kola = půlměsíc).
    3- V sekvojových lesích se vozily obří kmeny, kde jeden plně ložený vůz vezl jeden špalek
    (ani ne jeden celý kmen).
    Stránka jedné muzejní dráhy, dříve lesní, ale normálněrozchodné (v angličtině)
Cass Scenic RR
a navíc z Kolštejna - Branné
Lovy beze zbraní u pytláka Říhy (album)
<>
autor
JHMD a další osobní úzkorozchodky iDNES
osobní stránka
jan.gogin.tomasek@gmail.com
Prameny
Zdeněk Melík - Lesní dráhy v Jeseníkách
vědomosti některých obyvatel Branné
Zdeněk Gába - publikace k výročí trati do Koutů
Zdeněk Gába - Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese
připravuje :   Jan Tomášek
[CNW:Counter]